Kamery

Kontroler UTC VC-C1

Kontroler do sterowania menu OSD kamery

PRZEZNACZENIE

PRZEZNACZENIE

Do sterowania menu OSD kamer, bez konieczności operowania joystickiem w samej kamerze.

KONTROLER OSD
UTC VC-C1

KONTROLER OSDUTC VC-C1

OPIS PRODUKTU

KONTROLER OSD UTC VC-C1 to urządzenie do wywoływania i sterowania menu OSD kamery po kablu koncentrycznym.

Sterownik współpracuje z kamerami NOTIS NT-IR42, NOTIS NT-IR72, KENIK KG-T90SHE oraz KENIK KG-V40SHE

WIDOK MENU OSD

WIDOK MENU OSD

Krótki opis Kontroler do sterowania menu OSD kamery